บทความ/สาระน่ารู้

การแต่งเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนสามัญ

โพสต์1 ก.ย. 2560 09:10โดยJohn Seward   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2560 17:15 ]

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

โพสต์1 ก.ย. 2560 09:09โดยJohn Seward


การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย   
 หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ 
 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
 หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง ]
 หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ]
 หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ]
 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word 
 ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th 

คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์1 ก.ย. 2560 08:11โดยJohn Seward   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2563 03:57 โดย Nitikorn phayao2 ]


คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดย วงจันทร์ ชีวธาดาวิรุทน์ คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดย วงจันทร์ ชีวธาดาวิรุทน์

1-3 of 3