ดาวน์โหลดไฟล์เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ไฟล์เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

โพสต์3 ก.ย. 2560 08:56โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 18:25 ]

ดาวน์โหลดไฟล์เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ไฟล์เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) มี 2 ไฟล์ ครับของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
1. ข้าราชการครูชื่อไฟล์    15october60ข้าราชการok.xlsx
2. ลูกจ้างประจำชื่อไฟล์   15october60ลูกจ้างประจำok.xlsx
สำหรับการกรอกข้อมูลให้เปิดดูหน้าคำแนะนำก่อนนะครับ 
ข้อแนะนำ และข้อมูลที่ต้องบันทึก
1. การเรียงลำดับบุคคล ให้เรียงลำดับตามคะแนนประเมิน
2. การคัดลอกเลข 13  หลัก เมื่อคัดลอกจาก ชีท j18 เสร็จแล้ว ให้นำไปวางที่ ชีท บัญชีหน้างบ  โดยวางแบบค่า เท่านั้น
3. การกรอกวันลากิจ ลาป่วย และการมาสาย ให้กรอกในช่องสีเหลืองเท่านั้น 
4. คะแนนการประเมิน 500 คะแนน ให้กรอกในช่องสีเหลืองที่กำหนดไว้เท่านั้น
5. กรณีเงินเดือนเต็มขั้น คศ.2 (41,620) และ คศ.3 (58,390)  ให้ปรับแก้ช่อง  รายการปรับเลื่อนตำแหน่ง หลัง 1 เม.ย. ดังนี้
    คศ.2 เต็มขั้น (41,620)   ให้เลือกเป็น คศ.3
    คศ.3 เต็มขั้น (58,390)   ให้เลือกเป็น คศ.4
6. การสำรองวงเงินให้สำรองวงเงินเฉพาะ ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เท่านั้น
เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อสะดวกในการตรวจสอบทั้ง สถานศึกษา และ สพป. 
<<< ส่งข้อมูลไม่เกินวันที่ 15 ก.ย.60 >>>