ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5151 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2560)

โพสต์27 ส.ค. 2560 10:00โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2


Comments