ด่วนทึ่สุด ที่ ศธ 04009/4576 ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศเกษียณ 2560)

โพสต์10 ก.ย. 2560 04:59โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2


Comments