การประชุม video conference การชี้แจงการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่และในช่วงเปลี่ยนผ่าน

โพสต์13 ส.ค. 2564 02:43โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
การประชุม video conference การชี้แจงการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่และในช่วงเปลี่ยนผ่าน
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 
Comments