ที่ ศธ 04096/ว3074 ด่วนที่สุด เรื่องการเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

โพสต์10 ต.ค. 2560 05:17โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2560 05:19 ]
 หนังสือลงวันที่ : 8 ตค 2560  ส่งโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล [วิไลวรรณ เวียงลอ]  วันเวลาที่ส่ง : 8 ตค 2560 11:35:44 น.  เนื้อหาโดยสรุป
Comments