แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความ/สาระน่ารู้

  • การแต่งเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนสามัญ   เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน (ชุดยอดนิยม)  อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขเพิ่มเติม
    ส่ง 1 ก.ย. 2560 17:15 โดย John Seward
  • การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย   การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์  คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง ] หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ] หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ] คู่ม ...
    ส่ง 1 ก.ย. 2560 09:09 โดย John Seward
  • คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย วงจันทร์ ชีวธาดาวิรุทน์ คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย วงจันทร์ ชีวธาดาวิรุทน์ปกคำนำ-สารบัญบทที่ 1 บททั่วไปบทที่ 2 วินัยและการรักษาวินัยบทที่ 3 การดำเนินการทางวินัยบทที่ 4 การพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ และการลงโทษบทที่ 5 การออกจากราชการบทที่ 6 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการบทที่ 7 การอุทธรณ์บทที่ 8 การร้องทุกข์บรรณานุกรมภาคผนวก
    ส่ง 26 พ.ค. 2563 03:57 โดย Nitikorn phayao2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารจาก สพป.พะเยา เขต 2


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.


ข่าวสารจาก เขตพื้นที่ต่างๆ


ข่าวล่าสุด


คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น