13-11-2560 13.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โพสต์13 พ.ย. 2560 19:08โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2563 20:01 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 ]

Comments