กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ธ.ค. 2564 00:25 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แก้ไข เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
14 ธ.ค. 2564 00:23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แก้ไข เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
14 ธ.ค. 2564 00:16 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แนบ รูปหัวข้อเลื่อนเงินเดือน.jpg กับ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ธ.ค. 2564 23:28 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 สร้าง เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ธ.ค. 2564 23:08 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แก้ไข เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ธ.ค. 2564 22:31 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แก้ไข เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ธ.ค. 2564 22:30 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แก้ไข เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ธ.ค. 2564 22:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 นำออกไฟล์แนบ click-here-button.gif จาก เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ธ.ค. 2564 22:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 กู้คืน click-here-button.gif
13 ธ.ค. 2564 22:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 นำออกไฟล์แนบ click-here-button.gif จาก เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ธ.ค. 2564 22:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แนบ click-here-button.gif กับ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ธ.ค. 2564 22:23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แก้ไข เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ธ.ค. 2564 22:20 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แนบ คลิ๊ก.gif กับ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ธ.ค. 2564 20:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แนบ รูปหัวข้อเลื่อนเงินเดือน.jpg กับ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ธ.ค. 2564 20:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 สร้าง เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ธ.ค. 2564 20:29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 นำออกไฟล์แนบ 1622168962x1544887040_1-page-001.jpg จาก เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ธ.ค. 2564 20:29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 ลบ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ธ.ค. 2564 20:28 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แก้ไข เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
12 ธ.ค. 2564 18:06 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แก้ไข เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
13 ส.ค. 2564 02:43 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แนบ ฉบับที่ 2 13 ส.ค. 2564.png กับ การประชุม video conference การชี้แจงการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่และในช่วงเปลี่ยนผ่าน
13 ส.ค. 2564 02:43 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 สร้าง การประชุม video conference การชี้แจงการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่และในช่วงเปลี่ยนผ่าน
10 ส.ค. 2564 01:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แก้ไข ประชุมการย้ายพนักงานราชการ (ตามคำร้องขอย้าย) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
10 ส.ค. 2564 01:36 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แนบ ฉบับที่ 1 ส.ค. 2564.png กับ การย้ายพนักงานราชการ (ตามคำร้องขอย้าย) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
10 ส.ค. 2564 01:36 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 สร้าง การย้ายพนักงานราชการ (ตามคำร้องขอย้าย) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
12 ก.ค. 2564 21:38 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แนบ ฉบับที่ 3 ก.ค. 2564.png กับ การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีพิเศษ) ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมภูลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

เก่ากว่า | ใหม่กว่า