กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ส.ค. 2564 02:43 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แนบ ฉบับที่ 2 13 ส.ค. 2564.png กับ การประชุม video conference การชี้แจงการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่และในช่วงเปลี่ยนผ่าน
13 ส.ค. 2564 02:43 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 สร้าง การประชุม video conference การชี้แจงการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่และในช่วงเปลี่ยนผ่าน
10 ส.ค. 2564 01:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แก้ไข ประชุมการย้ายพนักงานราชการ (ตามคำร้องขอย้าย) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
10 ส.ค. 2564 01:36 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แนบ ฉบับที่ 1 ส.ค. 2564.png กับ การย้ายพนักงานราชการ (ตามคำร้องขอย้าย) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
10 ส.ค. 2564 01:36 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 สร้าง การย้ายพนักงานราชการ (ตามคำร้องขอย้าย) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
12 ก.ค. 2564 21:38 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แนบ ฉบับที่ 3 ก.ค. 2564.png กับ การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีพิเศษ) ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมภูลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
12 ก.ค. 2564 21:38 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 สร้าง การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีพิเศษ) ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมภูลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
12 ก.ค. 2564 21:25 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 นำออกไฟล์แนบ ฉบับที่ 2 ก.ค. 2564.png จาก การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:25 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 ลบ การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 นำออกไฟล์แนบ ฉบับที่ 1 ก.ค. 2564.png จาก การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างพนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 ลบ การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างพนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แนบ ฉบับที่ 2 ก.ค. 2564.png กับ การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 สร้าง การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:22 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แนบ ฉบับที่ 1 ก.ค. 2564.png กับ การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างพนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:22 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 สร้าง การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างพนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:20 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 นำออกไฟล์แนบ ฉบับที่ 1 ก.ค. 2564.png จาก การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างพนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:20 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 ลบ การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างพนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:19 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แก้ไข การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างพนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:18 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แนบ ฉบับที่ 1 ก.ค. 2564.png กับ การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างพนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:18 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 สร้าง การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างพนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:14 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แก้ไข การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:09 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 อัปเดต ฉบับที่ 2 ก.ค. 2564.png
12 ก.ค. 2564 21:09 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 สร้าง การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:02 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แก้ไข การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างพนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2564 21:01 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2 แก้ไข การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างพนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

เก่ากว่า | ใหม่กว่า